HAKKANI GROUP

Hakkani Group Logo

Toilet Tissue

Hakkani Gold Toilet Tissue

Hakkani Gold Toilet Tissue

218 Sheets x 2 Ply | GSM 22 (+/-)
Hakkani White Toilet Tissue

Hakkani White Toilet Tissue

174 Sheets X 2 Ply (+/-) | GSM 22 (+/-)
Hakkani Pink Toilet Tissue

Hakkani Pink Toilet Tissue

174 Sheets X 2 Ply (+/-) | GSM 22 (+/-)
Hakkani Toilet Premium Tissue

Hakkani Premium Toilet Tissue

Hakkani White Toilet Tissue

Hakkani White Toilet Tissue

174 Sheets X 2 Ply (+/-) | GSM 22 (+/-)